Kompetencer

Hvor understøtter vi  
- på strategisk, taktisk og operationelt niveau  !!!

Vi forsøger, at koble de nyeste relevante teorier med vore praktiske erfaringer og virksomhedens egne ressourcer, og er således i stand til at understøtte udvikling af forsyningskæden lige fra strategiprocessen over i strategiudvikling og –implementering med afsæt i virksomhedens forudsætninger.

Vi har stor erfaring med opgaver inden for følgende områder  

  • Kortlægning, udvikling og implementering af forbedringer i virksomheders forsyningskæde (forretningsudvikling) med udgangspunkt i LEAN tankegangen
  • Strategiudvikling, -valg og -implementering (SCM)
  • Sammenligning og udvikling af transportmetoder og distributions-netværk (benchmarking)
  • Udvikling, forhandling og implementering af transportaftaler baseret på partnerskabsprincippet (ledelse af udbudsrunder m.m)
  • Organisationsudvikling og –ændringer ifm. procesoptimering
  • Effektivisering og automatisering af arbejdsrutiner gennem IT-understøtning 
  • Opbygning og implementering af performancemålestruktur til ledelsesinformation